Opbygning i udskolingen

I udskolingen kommer en række nye fag: Man skal vælge, om man vil have tysk eller fransk, man får et fag der hedder HKS, som består af historie, samfundsfag og kristendomskundskab og man får et fag, der hedder science, som består af fysik/kemi, biologi og geografi, og så skal man vælge et af fire valgfag, som man går til prøve i efter 8. klasse: Musik, madkundskab, billedkunst eller håndværk/design.

Særligt for afdelingen

I december bliver de to uger op mod jul brugt til at arbejde tværfagligt om et årti. Der bliver lavet udstillinger af forskellig art, også afsluttes der med et teaterstykke, som eleverne selv skriver og spiller musik til. De to uger op mod vinterferien bliver brugt til at arbejde med teknologiforståelse. Vi har i den forbindelse udskiftet projektarbejdsformen med en mere designorienteret arbejdsform, da vi mener, det er mere meningsfyldt. I marts måned har 7. årgang en valgfagsuge og en faglig/boglig uge. 8. årgang er i praktik i en uge, og i den anden uge har de deres valgfag. 9. klasserne forbereder deres lejskole i en uge, også tager de afsted i den følgende uge.

Ligesom i folkeskolen får eleverne karakterer fra 8. klasse. Vi gør os stor umage for, at karaktererne skal fylde mindst muligt, og det man skal lære mest muligt. Det er altså også her skoleglæde, og motivation frem for præstation, der har vores opmærksomhed.

Lejrskole

Lejrskolerne i udskolingen har tre omdrejningspunkter: En udlandsrejse, en rejse til et af de nordiske lande og en rejse I Danmark, hvor man undersøger andre livsformer, eller måder at leve på.

Lilleskolernes musik- og teaterfestival

Mandag, tisdag og onsdag i den sidste skoleuge op mod sommerferien, tager de udskolingselevber, der har gået i rytmiskskole afsted på Lilleskolernes musik-og teaterfestival.