Bestyrelsens sammensætning

Bestyrelsen har fem medlemmer og to suppleanter, der bliver valgt på den årlige generalforsamling i marts eller april måned.

Medlemmer vælges for to år ad gangen med mulighed for genvalg, og suppleanter vælges for et år ad gangen – også med mulighed for genvalg. Det er kun forældre til elever på skolen, der kan blive valgt til bestyrelsen.

Bestyrelsen består efter valg på generalforsamlingen 2023 af:

Christian Oxlund, formand (Emma 9.S og Gustav 5.P)
Heidi Seidelin, næstformand (Frederikke 7.E)
Peter Weitzmann, medlem (Sofie 8.Ø)
Mikkel Holck, medlem ( Arthur 7.E)
Paula Mieres, medlem (Jesse 5.P)
Casper Fabricius Pedersen, 1.suppleant (Lia 1.Æ og Victor 4.H)

Rebecca Vang Jessen, 2.suppleant (Alfred 7.G)