Skole-hjem-samarbejdet tager sit afsæt i skolens og hjemmets oplevelse af elevens udbytte af skolegangen. Med vores pædagogiske afsæt, handler det om, hvordan eleven udvikler sig i det særlige fællesskab en skole er, og om elevens faglige udbytte står i et fornuftigt forhold til evner og indsats.

Der er altså tale om en samtale med et bredt udviklingsperspektiv, hvor skoleglæde er central. Skoleglæde skal forstås som oplevelsen af, at man er bidragende til de fællesskaber skolen består af, og at man forstår mere og mere af den verden, man lærer om i fagene.

Der er to årlige samtaler á 20 minutters varighed, men vigtigere er den kontakt vi har, hvis der er forhold vi respektivt har brug for at drøfte i løbet af året. Vi lægger vægt på at kommunikere åbent og direkte når der er brug for det, og vi har den forventning, at forældrene gør det samme.

Skole-hjem-samarbejdet handler også om vores samarbejde med forældrene som gruppe. Når man melder sit barn ind på Byens Skole, vælger man også et samarbejde med de andre børns forældre om at skabe et godt skoleliv. Det er ikke nok, at ens eget barn har det godt, vi forpligter både børn og voksne på dialogen om, hvordan alle kan have det godt. Det kan godt være lidt krævende, men det er vores klare forventning, og det er en vigtig investering for ens barn, for det stærke netværk en klasse kan være for både børn og voksne er en vigtig ressource.

Vi afholder to forældremøder om året, hvor klassen som både fagligt og socialt fællesskab er på dagsordnen. Derudover indkalder vi, hvis der er behov for det. Dertil kommer de møder og arrangementer, som forældrene selv indkalder til.