Byens Skoles regler for betaling af skolepenge, SFO, depositum, indmeldelsesgebyr og ventelistegebyr

Disse regler fastlægger betingelserne for betaling og opkrævning af skolepenge og andre betalinger til skolen i forbindelse med skolegang, herunder SFO.
Disse regler er gældende fra den 1. august 2023.

Betaling

 • Skolepenge, SFO-betaling, depositum, indmeldelsesgebyr og ventelistegebyr fastsættes af bestyrelsen.
 • Skolepenge og SFO-betaling indeksreguleres årligt i august.Stigninger udover indeksreguleringen skal ske med 3 måneders varsel.
  Skolepenge og SFO betales 12 måneder årligt. Og udgør pr. 1. august 2023:
 • – Skolepenge 0.-3. klasse: kr. 1.665,-
  – Skolepenge 4.-6. klasse: kr. 1.760,-
  – Skolepenge 7.-9. klasse: kr. 2.485,-
  – SFO-betaling 0.-3. klasse: kr. 820,-
  – Klub-betaling 4.-6. klasse: kr. 725,-
 • Skolepenge og SFO-betaling dækker skolegang, bøger, materialer (dog IKKE ordbøger, lommeregner, computer m.m.), lejrskole, ture og madordning.
 • Betaling af skolepenge skal ske via skolens PBS-ordning.
 • Ved manglende betaling af skolepenge fremsendes rykker for betaling.
  Ved 3.rykkerbrev tilskrives et rykkergebyr på kr. 100,-.
 • Manglende betaling af skolepenge kan medføre udmeldelse af eleven fra skolens side.
 • Ved indmeldelse betales et indmeldelsesgebyr på kr. 1.000,- pr. barn. Indmeldelsesgebyret tilbagebetales ikke.
 • Depositum, svarende til 1 måneds skolepenge/SFO-betaling, betales ved indmeldelse.
 • Udmeldelse skal ske skriftligt til skolens kontor og skal ske med én måneds varsel til udgangen af en måned. Dette gælder både skole og SFO.