Hver familie skal lægge en arbejdsdag på skolen om året. Det kan ske i forbindelse med de tre faste forældrearbejdsweekender, men der er også andre opgaver man kan vælge. f.eks. så underviser forældrene skolens elever en gang om året, mens medarbejderne er afsted på pædagogisk døgn. Nogle gange er der også forældre som løser en helt særlig opgave for os, fordi de har nogle særlige kompetencer, så har man noget særligt man gerne vil bidrage med skal man skrive til skolelederen eller pedellen. Tilmelding sker derudover elektronisk.

Forældrearbejdet er en vigtig ting på skolen, for udover at repræsentere en stor økonomisk værdi, så understreger den det forhold, at det at have et barn på Byens Skole, ikke kun er noget, man betaler for, det er også noget man skal bidrage til. Man kan se det sådan, at man ikke har købt en service, – man har meldt sig ind i klub, som ikke kun er afhængig af kontingentet, men også af engagementet.