Velkommen

Pædagogisk afsæt

Formålet med undervisningen på Byens Skole er, at eleverne skal blive myndige borgere, som er i stand til at tage stilling til, hvilke problemer samfundsfællesskabet

Læs mere »

Skole-hjem-samarbejde

Skole-hjem-samarbejdet tager sit afsæt i skolens og hjemmets oplevelse af elevens udbytte af skolegangen. Med vores pædagogiske afsæt, handler det om, hvordan eleven udvikler sig

Læs mere »