Indhold og struktur på mellemtrinet

På mellemtrinet kommer der lidt flere fag på skemaet, ligesom skoledagen nu starter kl. 8.00. De nye fag er: Billedkunst i 4. klasse, håndværk og design i 5. og 6. klasse, engelsk i 4., 5., og 6. klasse, N/T i 6. klasse. Derudover er der delehold i musik og matematik, det vil sige, at klassen i to lektioner om ugen er delt så den ene halvdel har musik og den anden halvdel matematik.

Ligesom i indskolingen er der seks puljetimer ugen, som bruges til arbejdet i tværgående emner. Her læses de fag, som ikke har deres egen plads på skemaet: Kristendom, historie, N/T og billedkust i 5. og 6. klasse Der er seks puljetimer om ugen

Særligt for afdelingen

Klubmedarbejderne har også undervisningstimer i skolen, så der er en god sammenhæng mellem de to tilbud. På mellemtrinet er der morgensang tre gange om ugen. Som en del af vores madkundskabsundervisning, har 6 klasserne en spis fint dag, hvor de sammen med kokkene i køkkenet laver et festmåltid, som de efterfølgende dækker bord til og spiser. 6.klassernes lejrskole har også madkundskab som tema, hvor de besøger en landmand, slagter kyllinger og tager på fisketur. Det er også på mellemtrinet, at rytmisk skole starter.

De uger, hvor det normale skema er opløst, bruges på følgende måde:

De to uger op mod jul, bliver brugt til at arbejde med en problemstilling i forskellige faglige perspektiver. Der afsluttes meget ofte med et indsamlingshow, hvor eleverne spiller til og på anden hvis præsenterer deres arbejde.

Ugerne op til vinterferien bliver brugt til at arbejde med avisen som fænomen. Det indebærer man på tværs klassser samarbejder om at lave en avis, hvor alle funktioner varetages af elever.

De to uger, der ligger i marts måned, er medie – og teateruger, hvor vi arbejder med at lave pod-casts, film, teater m.m.