For eleverne fra 4. til 6. årgang

Klubben er for eleverne fra 4. til 6. årgang og vi åbner hver dag når børnene får fri og lukker kl. 16.00

Hvis I tænker på et barn, der skal til at starte i 7. klasse, og ser på et barn, der skal til at starte i 4. klasse, så udgør forskellen den udvikling, der skal ske med barnet de tre år, det er i klubben. En af de meget tydelige forskelle er graden af selvstændighed, altså viljen og evnen til selv at kunne disponere sin tid og fylde den med meningsfyldte aktiviteter. På samme måde er børnenes forventninger til klubben også meget forskellige. Nogle længes efter mere frihed til at kunne bestemme selv, og andre kan godt lide, når de voksne sætter lege eller aktiviteter i gang.

Denne situation og udviklingskurve afspejles i klubbens måde at tilrettelægge aktiviteter på: Når klubben starter kl. 13.15 bliver 4.-Klasserne hentet i deres klasser og får fortalt, hvilke aktiviteter der er mulighed at deltage i. Det er for at sikre os, at de, der vil være med i en aktivitet, får mulighed for det. De der gerne vil lege selv, får så lov til det. 5. og 6. klasse kommer i klub efterhånden som de har fri, og skal selv orientere sig i aktiviteterne.

Vores aktiviteter kan groft opdeles i tre kategorier:

  • Aktiviteter som kan styres af børnene alene
  • Aktiviteter som er understøttet af voksne
  • Aktiviteter som voksne sætter i gang og styrer

Som det fremgår af ovenstående, retter de tre kategorier sig mod børnenes forskellige udviklingstrin.

Aktiviteter som kan styres af børn alene er diverse spil, bordtennis, bordfodbold, lege m.m.

Aktiviteter som er understøttet af en voksen kan være en turnering eller en anden form for leg, hvor den voksne skal være med til at holde strukturen, for at det bliver rigtig sjovt, eller hvor der er en sikkerhedsmæssig grund til det.

Aktiviteter der er styret af voksne, er typisk dem, hvor man skal instrueres for at lykkes med det. Det kunne være tryk af en t-shirt, graffitimaleri, arbejde med laser-skæreren el.a. De voksenstyrede aktiviteter, kan ofte være rettet mod en mindre gruppe i den forståelse, at mange af børnene i klubben selv kan aktivere sig meningsfuldt deres alder taget i betragtning.

Brugen af IT og gadgets er begrænset og finder primært sted i voksenstyrede aktiviteter. Der er en undtagelse for 6. klasserne, som gerne må bruge deres telefoner, når de er i deres egne klasser.  De øvrige klasser får deres telefon, når de går hjem fra klubben. Skal man ringe hjem, må man gøre de fra klubbens telefon.

Det er vores mål, at børnene i klubben lærer at tage ansvar. Ansvar for deres fritid på klubben og for den generelle trivsel på tværs af de forskellige alderstrin, klasser og køn.

Hverdagen er altså anderledes i klubben end sfo en, da børnene nu er så store, at de vil opleve at få et større ansvar at forvalte både i forhold til det indhold og aktiviteter, der skal foregå i klubben – altså det sociale og det mere praktiske, så som oprydning og vedligeholdelse af klubbens ting mv.

Vi har klubaften en gang om måneden, der ruller, for at undgå at de bliver holdt på samme ugedage. To gange om året holder vi klubfest, hvor vi typisk arrangerer forskellige festlige indslag i samarbejde med børnene.

Klubben har åbent hverdag fra børnene får fri fra skole til kl. 16.00

Vi glæder os til at byde jer velkommen i klubben.