ForsidePræsentation Vores hverdag Skolens profil Nyttig info Begivenheder
Forside og nyheder
Præsentation af skolen
Vores hverdag
Skolens profil
Nyttig info
 Bestyrelsen
Begivenheder
Kontakt os
  
  
  
  

 

Venteliste

Information om indmeldelse og venteliste

Her har du mulighed for, at tilmelde dit barn på Byens Skole’s venteliste. Klik på linket nedenfor, log ind med NemId og følg anvisningerne. Opskrivning koster kr. 700,-, som betales med kreditkort ved opskrivning.

Bemærk:
Tilmelding på Byens Skole’s venteliste er ingen garanti for, at dit barn bliver optaget på Byens Skole. Men ved tilmeldingen sikrer du dig, at dit barn bliver skrevet på ventelisten.


Har du problemer med tilmeldingen kontakt da venligst skolens kontor.

Inden opskrivning beder vi dig læse vores regler for venteliste og optagelse.

Regler for: Venteliste og optagelse

Link til: Byens Skole elektroniske venteliste

Status oktober 2022
Venteliste til 0.klasse årgang 2024/25: pt. 180 på venteliste.
Venteliste til 0.klasse årgang 2025/26: pt. 195 på venteliste.
Venteliste til 0.klasse årgang 2026/27: pt. 155 på venteliste.
Venteliste til 0.klasse årgang 2027/28: pt. 115 på venteliste.
Venteliste til 0.klasse årgang 2028/29: pt. 50 på venteliste.

Antal Børn i klassen
For at skabe den nødvendige balance mellem social og faglig dynamik i klassen og økonomiske forsvarlighed i relation til skolens faste omkostninger, er det besluttet at klasserne som udgangspunkt skal rumme ca. 23 børn.

Optagelsessamtaler - gælder ikke ved optagelse til bh.kl.
Klasselærer, 2. lærer, og evt. primærpædagog eller ledelsesrepræsentant forestår samtalen med barn og forældre. I samarbejdet om barnets optagelse kan skolen ønske at gøre brug af elevplaner, samt eventuelle test og udtalelse fra barnets skole. Det faglige niveau er som udgangspunkt ikke et optagelsesparameter på Byens Skole, men for at klarlægge barnets faglige udgangspunkt, kan der forekomme mindre opgaver i forbindelse med optagelsessamtalen.

Optagelsesparametre
For at samtalen og den efterfølgende optagelsesproces skal opleves vellykket for alle involverede parter, vil samtalen have fokus på følgende:
 • Hvorfor ønskes skoleskift - hvem ønsker det - med hvilket formål
 • Faglige styrker og svagheder - vilje til faglig progression
 • Social trivsel og engagement - vilje til udvikling og social progression i fællesskabet
 • Fokus på mangfoldighed som en styrke
 • Tidligere skoles evt. test og elevplan
 • Faglige test/ diverse individuelle test

Regler for betaling af skolepenge m.m. 2021

Byens Skoles regler for betaling af skolepenge, SFO, depositum, indmeldelsesgebyr og ventelistegebyr.

Disse regler fastlægger betingelserne for betaling og opkrævning af skolepenge og andre betalinger til skolen i forbindelse med skolegang, herunder SFO.
Disse regler er gældende fra den 1. august 2021.

  Betaling
 1. Skolepenge, SFO-betaling, depositum, indmeldelsesgebyr og ventelistegebyr fastsættes af bestyrelsen.
 2. Skolepenge og SFO-betaling indeksreguleres årligt i august.
 3. Stigninger udover indeksreguleringen skal ske med 3 måneders varsel.
 4. Skolepenge og SFO betales 12 måneder årligt. Og udgør pr. 1. august 2021:
  - Skolepenge 0.-3. klasse: kr. 1.570,-
  - Skolepenge 4.-6. klasse: kr. 1.660,-
  - Skolepenge 7.-9. klasse: kr. 2.345,-
  - SFO-betaling 0.-3. klasse: kr. 775,-
  - Klub-betaling 4.-6. klasse: kr. 685,
 5. Skolepenge og SFO-betaling dækker skolegang, bøger, materialer (dog IKKE ordbøger, lommeregner, computer m.m.), lejrskole, ture og madordning.
 6. Betaling af skolepenge skal ske via skolens PBS-ordning.
 7. Ved manglende betaling af skolepenge fremsendes rykker for betaling.
  Ved 3.rykkerbrev tilskrives et rykkergebyr på kr. 100,-.
 8. Manglende betaling af skolepenge kan medføre udmeldelse af eleven fra skolens side.Ved indmeldelse betales et indmeldelsesgebyr på kr. 1.000,- pr. barn. Indmeldelsesgebyret tilbagebetales ikke.
 1. Depositum, svarende til 1 måneds skolepenge/SFO-betaling, betales ved indmeldelse.
 2. Udmeldelse skal ske skriftligt til skolens kontor og skal ske med én måneds varsel til udgangen af en måned. Dette gælder både skole og SFO.


Vedtægter og Forretningsorden

Vedtægterne er senest revideret på generalforsamlingen den 24. april 2013

Vedtægter for Den selvejende institution Byens Skole
Forretningsorden for Generalforsamling
Forretningsorden for bestyrelsen


 
Hjemmesiden


Byens Skoles hjemmeside skrives i samarbejde mellem ledelse, lærer og elever. Indholdet vil løbende blive fornyet og udvidet, så kik forbi!

Resultatet vil kunne ses på både:
www.byens-skole.dk og
www.byensskole.dk

 
SFO telefon


Indskolingsklasserne
(bh - 3. klasse):
36 16 77 46 - 2

Klubben
(4. - 6. klasserne):
36 16 77 46 - 3

Byens Skole, Høffdingsvej 75, 2500 Valby. Telefon 36 16 77 46.
Til forsiden