ForsidePræsentation Vores hverdag Skolens profil Nyttig info Begivenheder
Forside og nyheder
Præsentation af skolen
Vores hverdag
 Indskoling
 Mellemtrin
 Overbygning
 Skole-fritidsordning
Skolens profil
Nyttig info
Begivenheder
Kontakt os

 

Hverdagen på Byens Skole

Et spændende alternativ hver dag - læring og oplevelse

På Byens Skole tilstræber vi at barnet hver dag møder mangesidige undervisningstilbud og læringsformer der understøtter dannelsen af det hele menneske. Vi tror at mening skabes i relationen med andre, hvorfor vi har fokus på fællesskabet i udfoldelser af f.eks. sang, teater, musik, lejrskole, læsekursus, musical, minisamfund og matematik på tværs.
Klik ind på de enkelte afdelinger og læs mere..


Åben Skole

- et tilbud for 4.-9. klasse

Når skoledagen er forbi har eleverne på Byens Skole mulighed for at få musikundervisning, det kalder vi Åben Skole. Eleverne kan få individuel undervisning 20 min pr. uge i guitar, klaver, sang mm. Derudover laver vi samspilshold, hvor en lærer øver med flere elever. Anstrengelserne præsenteres til årets forårskoncert. Åben Skole tilbuddet gælder alle elever fra 4.kl og opefter.

Beskrivelse af Åben Skole - frivillig musikundervisning


 
Ledige pladser

Kontakt kontoret for oplysninger om venteliste.

Link til ventelistenotering og vejledning om indmeldelse hentes på siden med Nyttig information.


Byens Skole, Høffdingsvej 75, 2500 Valby. Telefon 36 16 77 46
Til forsiden