ForsidePræsentation Vores hverdag Skolens profil Nyttig info Begivenheder
Forside og nyheder
Præsentation af skolen
Vores hverdag
 Indskoling
 Mellemtrin
 Overbygning
 Skole-fritidsordning
Skolens profil
Nyttig info
Begivenheder
Kontakt os

 

Hverdagen på mellemtrinet

Set med 5. klasses øjne

Skoledagen starter kl. 8:30. Vi kommer næsten altid 10-20 minutter før, så sidder vi i sofaen i klassen og snakker, hører radio og hygger indtil læreren kommer.

Om mandag i anden time har vi samling for alle tre klasser på MT. Her snakker vi sammen om hvad vi skal arbejde med, diskutere ting der er vigtige for eleverne eller lærerne. Elevrådet har som regel noget på hjertet. Vi slutter af med at synge en sang.

På vores skema har vi dansk, matematik, engelsk, pulje, musik og idræt. Idræt foregår væk fra skolen - f.eks. i Valby hallen, Den grønne plet, Club Danmark hallen. Vi cykler til idræt sammen med en lære (Vi er nemlig rigtig gode til at cykle sammen, vi tager på cykellejerskoler på Ærø og Bornholm). I puljetimerne som finder sted hver dag fra 10:00-11:30 arbejder vi med forskellige temaer. I disse timer læser vi vores geografi og naturteknik timer. Det er også i vores puljetimer vi skiftes til at lave mad til resten af skolen. Vi laver mad i en hele uge. Klassen deles op i hold vore nogle skal arbejde i køkkenet med Dan og Nikolai, de andre gør klar i kantinen. Derefter går denne halvdel tilbage til klassen til undervisning.

I puljetimerne arbejder vi nogle gange på tværs af klasserne, andre gange bare i vores egen klasse. Vi har også afdelingsuger hvor vi arbejde på tværs af klasserne på store projekter - performance, lejreskoleforberedelse, projektuger.

Venlig hilsen
5. klasse


 
Ledige pladser i MT

Kontakt kontoret for oplysninger om ventelister til Mellemtrinets klassetrin.

Link til ventelistenotering samt vejledning om indmeldelse kan hentes på siden med Nyttig information.


Byens Skole, Høffdingsvej 75, 2500 Valby. Telefon 36 16 77 46
Til forsiden