ForsidePræsentation Vores hverdag Skolens profil Nyttig info Begivenheder
Forside og nyheder
Præsentation af skolen
Vores hverdag
 Indskoling
 Mellemtrin
 Overbygning
 Skole-fritidsordning
Skolens profil
Nyttig info
Begivenheder
Kontakt os

 

Hverdag i indskolingen

I indskolingen er vi ca. 184 børn fra Bh. kl. til 3. kl. Der er knyttet 10 lærer og ca. 8 pædagoger til indskolingen.

Undervisningen starter kl. 8.30 og slutter kl. 13.15 hvorefter børnene kan gå i SFO.

I indskolingen har børnene fast på deres skema: Matematik, dansk, musik, idræt og natur og teknik. Derudover har vi dagligt en puljetime, hvor vi har mulighed for at arbejde emne- og projektorienteret med forskellige forløb i et lidt længere tidsrum, f.eks. billedkunst, religion og geografi.

Eksempel på skema i 1. klasse

 MandagTirsdagOnsdagTorsdagFredag
8.30-9.30MatematikMatematikNatur og teknikDanskPulje/tur
10.00- 11.30Pulje Pulje Pulje Pulje Pulje/tur
12.15-13.15IdrætDanskMusikMatematikPulje/tur

Bemærk at det første frikvarter er på en halv time. Det giver børnene god mulighed for at få brugt kroppen gennem leg.


Turdage

1 til 2 gange om måneden tager vi på tur

Vi planlægger så vidt muligt turene, så de har en sammenhæng med puljeforløbene, men vi lægger også vægt på sociale ture og at børnene kommer ud og får brugt deres krop. Så tror vi nemlig på at de bedre er i stand til at lære. Når vi ikke er på tur, har vi temadage, hvor vi fortsætter puljetimernes emne.


Madordning

Indskolingen spiser sammen med de øvrige børn i kantinen hver dag

Alle klasser skal cirka to uger om året lave mad til de andre klasser.
Hver dag er der to forskellige retter at vælge imellem


Traditioner

Flere gange om året bryder vi den faste klassestruktur op

Flere gange om året bryder vi den faste klassestruktur op, og danner hold på tværs af klasserne. Derved opnår vi mulighed for at danne hold under andre pædagogiske forudsætninger og børnene får mulighed for at opleve hinanden i nye roller. På den måde får vi styrket sammenholdet blandt børnene og givet dem en større tryghed i hverdagen. Det gælder blandt andet:

  • Kropsuge, hvor vi er sammen hele skolen på tværs af klasser
  • En gang om året bruger vi 3 uger på at spille og øve teater
  • Emne/projekt uge, hvor vi tager et emne op og behandler det i dybden; det kunne fx være kroppen.
  • Hvert år holder vi en stor fastelavnsfest, hvor vi sammen slår katten af tønden
  • Matematik på tværs. En gang om året bruger vi puljetimerne til at lave forskellige forløb i matematik
  • Læsekurser hvor børnene læser løs og bliver til superlæsere
  • Årsemne. Her vælger vi et emne, som vi så arbejder med i forhold til et praktisk forløb. Vi har fx haft et emne om København, hvor vi har brugt historie og arkitektur som indfaldsvinkler. Vi har desuden været på byvandringer for at se de steder, vi har arbejdet med.
  • Lejrskole. En gang om året tager indskolingen 5 dage på lejrskole.


Samarbejde med forældre

Tryg skolestart og hverdag

For at give børnene en tryg skolestart og en hverdag der hænger sammen, lægger vi vægt på at der er en tæt skole-hjem kontakt, og en åben dialog mellem lærere, forældre og pædagoger. To gange om året har vi en skole-hjemsamtale og derudover har vi to forældremøder.
Herudover er der mulighed for at snakke med lærer eller pædagoger om morgen og om eftermiddagen


SFO og indskolingssamarbejde

Hverdag og regler i Indskoling og SFO

Indskoling og SFO har stor berøringsflade på Byens Skole. Vi har fælles regler og har en daglig dialog og overlevering fra skole til SFO. Vi lægger vægt på at skabe en tryg og sammenhængende hverdag uden for mange skift for det enkelte barn.


 
Ledige pladser

Kontakt kontoret for oplysninger om venteliste.

Link til ventelistenotering samt vejledning om indmeldelse hentes på siden med Nyttig information.


Byens Skole, Høffdingsvej 75, 2500 Valby. Telefon 36 16 77 46
Til forsiden